Search

Home / Tjänster / Search

Search är en lämplig metod när du vill skapa ett brett urval av passande kandidater. Med detta arbetssätt når vi de personer som vid aktuell tidpunkt inte själva söker arbete.

searchprocess

Process vid Search

1. Analys

För att lyckas med vår uppgift behöver vi börja med att sätta oss in i er verksamhet. Ni informerar oss om er kultur, era tjänster/produkter, ert sätt att arbeta, rådande konkurrenssituation, ekonomi med mera. Tillsammans fastställer vi de arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för tjänsten som ska tillsättas, och vilka krav som ställs på rollen. Vidare diskuterar vi om ni har speciella önskemål kring vårt samarbete, och vi informerar er om det förekommer företag som vi inte kan kontakta. Därefter sammanställer vi en arbetsbeskrivning samt en kravprofil.

2. Sökning

Vi fastställer gemensamt inom vilka sökområden vi främst ska leta efter kandidater. Arbetet sker förutsättningslöst och med bredd genom en kartläggning av marknaden och vår kandidatdatabas. Dessutom använder vi andra tillgängliga databaser och vårt eget kontaktnät, beroende på bransch, region och land. Som en del av vår metodik kontaktar vi ett större antal personer per telefon för att säkerställa ett tillräckligt brett urval och genomför en förberedande telefonintervju. Inledningsvis håller vi vår uppdragsgivare anonym.

3. Bedömning

Efter genomförda telefonintervjuer träffar vi de kandidater som stämmer överens med kravprofilen för att genomföra djupintervjuer, vi inleder också referenstagningen.

4. Presentation av kandidater

Ni som kund får träffa tre till fyra kandidater. De är de mest kvalificerade vi identifierat utifrån den fastställda kravprofilen. Inför presentationerna sammanställer vi informationen kring de olika kandidaterna, kompletterat med personernas egna CV:n. På så sätt får ni också möjlighet att bedöma kandidaternas förmåga att uttrycka sig i skrift.

5. Beslut

De mest lovande kandidaterna genomför tester för att bredda vår diskussion och bedömning. Vi tar även flera kvalificerade referenser. Den samlade informationen från våra intervjuer, tester samt genomförda referenstagningar ger en nyanserad bild av kandidaten – en bild som vi sedan återkopplar till er. Allt detta sker i en dialog kring företagets situation, framtid och krav på rollen. Vi har en öppen diskussion om kandidaternas olika starka respektive utvecklingsbara sidor utifrån den aktuella rollen.

6. Avslutning

Vi återkopplar resultatet till kandidaterna. Med slutkandidaten har vi en djupare återkoppling kring de möten vi genomfört och resultaten för de genomförda testerna.

Under ett års tid följer vi också upp rekryteringsarbetet med er som kund, samt med den person som erhöll arbetet. På så vis kan vi säkerställa ett gott resultat och bygga ett fortsatt bra samarbete.

Vi lämnar givetvis garanti på vårt rekryteringsarbete.

Några samarbetspartners:
Swecon Anläggningsmaskiner, Cramo, SCA, DOW, Esselte, HSB, Jämtkraft, Wist Last & Buss, Lantmännen, Skanska, Still, Vattenfall, Hiab, Linde Material Handling, Otis, IL Recycling, Svensk Energi, SDC
Open

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att undvika sådan användning.

En cookie är en liten textfil som innehåller information. Den lagras på din dator. Det finns två typer av cookies.

  • Bestående cookies, sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbsida efter dina önskemål, val och intressen.

  • Sessions cookies, sparar en fil tillfälligt på din dator. Medan du besöker en webbsida, skickas cookien mellan din dator och servern för att kunna använda tillfällig information, vilket underlättar ditt webbsurfande på webbsidan under sessionen. Sessions cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På Connect Search webbsida kan båda typerna av cookies förekomma. Användandet av cookies förekommer exempelvis vid hänvisningar till andra webbsidor eller via länkar. Informationen som dessa cookies ger är anonym och innehåller varken namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter. Information om webbsidans besökare kan inte spåras av Connect Search.

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Det innebär dock att du inte får tillgång till all funktionalitet som webbsidan erbjuder.

Genom att besöka och använda denna webbsida samtycker du till att cookies används.


Jag godkänner
Vi använder Cookies, godkänner du? Läs mer

Vi använder cookies, godkänner du? Läs mer

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att undvika sådan användning.

En cookie är en liten textfil som innehåller information. Den lagras på din dator. Det finns två typer av cookies.

På Connect Search webbsida kan båda typerna av cookies förekomma. Användandet av cookies förekommer exempelvis vid hänvisningar till andra webbsidor eller via länkar. Informationen som dessa cookies ger är anonym och innehåller varken namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter. Information om webbsidans besökare kan inte spåras av Connect Search.

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Det innebär dock att du inte får tillgång till all funktionalitet som webbsidan erbjuder.

Genom att besöka och använda denna webbsida samtycker du till att cookies används.

Stäng