För arbetsgivare


Vi arbetar branschoberoende och har valt att inte arbeta med alltför många företag i varje bransch. Med ett samarbete med oss blir kandidatmarknaden således större. Vi arbetar alltid med ett stort och brett urval av kandidater för att på så vis säkerställa att vi har tillräckligt många personer för rätt beslut tillsammans med kunden.

I vårt företag agerar vi fullt ut som ett företag mot marknaden och ni som kund får således vårt fulla engagemang i våra uppdrag med er. Hos oss på Connect Search finns det aldrig någon intern konkurrens om kunder och kandidater vilket gynnar vårt interna samarbete för att nå bra resultat.

I samarbete med oss på Connect Search får ni en sanningsenlig objektiv bild av de kandidater som vi presenterar. Vi informerar er om såväl positiva som lite mer utvecklingsbara sidor hos kandidaterna. Vi vill att ni som kunder skall ha rätt och relevant information för att kunna ta rätt beslut.

Kontakterna med kandidaterna sker anonymt till dess att de sagt till oss att de vill gå vidare i processen. Detta gör att fler kandidater är villiga att diskutera våra uppdrag med oss vilket gynnar er som arbetsgivare

Vi genomför alltid ett antal kvalificerade referenstagningar samt genomför analyser/tester på de aktuella slutkandidaterna.

Som ett stöd i vårt arbete har vi efter många år på marknaden ett brett stöd från olika samarbetspartners i olika regioner och branscher.

Med ovanstående arbetssätt bygger vi förtroende och långsiktiga relationer med er som kunder.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB