ESK


ESK är sedan 1988 branschföreningen för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet med föreningen är att stödja medlemmarna i kompetensutveckling och säkra en hög etisk nivå gällande chefsrekrytering.

ESK har som krav för medlemskap att alla medlemmar skall vara auktoriserade och att medlemmarna skriftligt skall förbinda sig att följa ESKs stadgar och normer för god yrkesetik.

Föreningen har ett aktivt och professionellt etikråd dit kunder och vi som konsulter kan vända oss för frågor eller vid uppkomna problem.

ESK har en styrelse som regelbundet träffas för att tillvarata branschens intressen. Medlemmarna ses ett antal gånger per år för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs mer om ESK

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB