Internationellt


Connect Search har med sin långa erfarenhet ett stort internationellt kontaktnät och arbetar sedan flera decennier regelbundet med tillsättning av chefer och tyngre specialister i ett flertal länder utanför Sverige.

Flera av oss på företaget har en stor internationell erfarenhet såväl före vår tid som konsulter som i vår nuvarande yrkesroll. Vi känner väl till skillnaderna i olika kulturer och det skapar en trygghet hos våra kunder.

Med vårt arbetssätt kan vi erbjuda kunden en enhetlig standard i rekryteringsarbetet oavsett land eller region. Fördelen är också att man som kund får en enda kontaktperson och en stark lokal kompetens i respektive land eller region. Vi tar fram ett stort och tillräckligt urval av kandidater och säkerställer genom egna intervjuer på plats att kandidaterna uppfyller de krav vi från början enats om.

De länder vi under senare år arbetat i är: Danmark, Norge, Finland, Holland, Belgien, Tyskland, USA, Italien, Spanien och Frankrike.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB