För kandidater


I samarbete med oss på Connect Search, får du som kandidat, en stabil och nära samarbetspartner som du öppet kan diskutera dina frågor med.

Vi arbetar opartiskt och objektivt. Vår avsikt är att med rätt information se till att den bäst lämpade personen tillsätts på den aktuella tjänsten. Vi kommer således att informera om såväl positiva saker som de utmaningar som tjänsten troligen för med sig.

Den som får den aktuella tjänsten skall ha rätt bakgrund och kompetens men framförallt rätt personlighet och inställning för att rekryteringen skall bli lyckad.

Vi är väl medvetna om att en rekryteringsprocess är en stor sak för många av de personer vi kontaktar. Vi lägger därför ner omsorg och tid på att de olika stegen skall kännas bra för dig. Vi håller dig som kandidat och vår uppdragsgivare väl informerad under hela processen.

Vi arbetar alltid med högt ställda krav på etik och moral. Läs mer under Policy.

Din dialog med oss som konsultföretag är strikt konfidentiell tills dess vi är överens om att gå vidare i processen.

Efter avslutad rekryteringsprocess erbjuder vi slutkandidaterna en personlig återkoppling av samarbetet och resultatet på den analys som genomförts. Vi vill på detta vis ge dig som kandidat en ökad självinsikt inför framtiden.

För dig som fick den aktuella tjänsten följer vi upp vårt arbete med dig och din nya arbetsgivare under det första året. Vi vill på detta sätt hjälpa till att säkerställa att det går bra för de personer vi tillsätter.

Med ovanstående arbetssätt bygger vi på Connect Search bra relationer med våra kandidater.

Vill du redan öka dina chanser att vi hittar dig när vi utför Executive Search kan du kontakta oss och bifoga ditt CV så hamnar du i vår databas för potentiella kandidater.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB