Personbedömning & Urval


Vi hjälper gärna våra kunder att objektivt bedöma personer utifrån en given roll och kravprofil.

Process


Vi sätter oss in i ert företags situation, den aktuella rollen och de krav som ställs. Detta arbete sker genom ett antal möten med personer runt den aktuella tjänsten.

Vi vill i detta skede ogärna veta kundens inställning till de berörda personerna utan föredrar att arbeta förutsättningslöst för ett bra resultat.

Efter att vi fått personernas CV'n så genomför vi djupintervjuer och tar ett flertal referenser. Givetvis arbetar vi även med olika tester i vår bedömning, dessa utgör en grund för vidgade och fördjupade frågeställningar.

Vi återkopplar resultatet till vår uppdragsgivare och relaterar denna diskussion till företagets situation och de behov och krav som ställs på rollen.

Vi erbjuder de inblandade personerna att få en genomgång av resultatet av samarbetet.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB