Kvalitetsstyrning


Connect Search arbetar med ett väl dokumenterat kvalitetsledningssystem. Systemet är framtaget för att vi skall kunna arbeta på ett metodiskt, strategiskt och effektivt sätt.

Vi tycker att våra kunder har rätt att ställa krav på att deras samarbetspartner har en väl förankrad kvalitetsprocess.

Vårt kvalitetssystem är utarbetat för att stödja oss i vårt arbete. Det utgör en naturlig del av vårt arbete och vardag och innehåller inte onödiga och tidskrävande processer.

Systemet utgör en bra bas för vår interna kompetenshöjning och utbildning och hjälper nyanställda i deras introduktion att lättare och snabbare förstå hur vi arbetar. Systemet uppdateras och justeras löpande i takt med marknadens och företagets utveckling.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB