Annonsrekrytering


Om ni som kunder öppet vill kommunicera er rekrytering på marknaden kan annonsering vara ett bra arbetssätt. Det har också visat sig vara mer och mer populärt att våra kunder vill kombinera en annons med att aktivt söka med hjälp av Search.

Process


Vi sätter oss in i ert företags situation, den aktuella rollen och de krav som ställs. Detta arbete sker genom ett antal möten med personer runt den aktuella tjänsten.
  • Vi medverkar vid framtagandet av annonsen.
  • Vi hjälper till med val av media.
  • Vi tar under processen emot alla ansökningar och svarar löpande på frågor från de sökande.
  • Vi genomför ett urval av de sökande och träffar de mest lämpliga för rollen.
  • Vi genomför kvalificerade personliga intervjuer, tar referenser och genomför tester.
  • Vi återkopplar resultatet till vår uppdragsgivare och relaterar denna diskussion till företagets situation, den ansvarige chefens egen profil och de behov och krav som ställs på rollen.
  • Vi erbjuder slutkandidaterna en genomgång av resultatet av samarbetet samt de tester som genomförts.

Under hela processen håller vi alla parter väl informerade om arbetets fortskridande.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB