Varför Connect Search?


Vi tycker om det vi sysslar med och är beredda att ”ställa upp” mer för våra kunder och kandidater. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi ett mycket stort kontaktnät av kandidater och andra lierade partners som stöttar oss i våra uppdrag.

Att rekrytera rätt chef eller specialist till ett företag är oerhört avgörande för bolagets framgång. På samma sätt kan en felaktig rekrytering få mycket negativa konsekvenser. För att säkerställa rätt beslut och ett bra resultat stödjer vi våra kunder med rätt strategi, djup erfarenhet och noggrannhet samt inte minst med uthållighet och hårt arbete.

Vi har en stor databas med kandidater som vi lägger ner mycket tid på att underhålla, vi arbetar aktivt med denna i alla våra uppdrag.

Trots att vår kandidat databas är stor och väl underhållen arbetar vi givetvis alltid med nya kandidater på marknaden. Skälet till detta är främst att i vårt snabbrörliga samhälle förändras människors situation konstant och vi måste givetvis vara en flexibel del av denna rörliga och allt snabbare värld.

Connect Search har ett internt kvalitetssystem som vi löpande uppdaterar. Detta resulterar i en hög kvalitet i vårt genomförande samt att vi då kan hålla ett bra tempo.

Genom våra väl förankrade metoder att sätta oss in i våra kunders verksamhet och situation kan vi både snabbt och effektivt åta oss även mycket svåra uppdrag.

Connect Search är ett effektivt företag som gärna sätter ett datum för presentationer redan när vi åtar oss uppdraget. Vi gör inte arbetet och processerna mer komplicerade än de behöver vara.

Vi arbetar uppriktigt och långsiktigt med våra kunder för att få bästa möjliga resultat. Om ett uppdrag av någon anledning behöver ändras under uppdragets gång enas vi lätt och okomplicerat om hur detta skall ske.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB